1

Prijava na HZZ

2

Prijava na on-line radionicu HZZ

3

Prijava preko sustava e-građani

4

Izrada poslovnog plana i troškovnika

5

Slanje poslovnog plana i dokumentacije

6

Obavijest HZZ o pozitivnoj ocjeni

7

Otvaranje poslovnog subjekta

8

Potpisivanje ugovora sa HZZ

9

Isplata sredstava HZZ